تصاویر زیبا از بارش باران

 

جالب اینکه هواشناسی اعلام کرده امروز باران خوبی خواهد بارید.با این تصاویر به پیشواز باران می رویم!

باز باران با ترانه

باز باران با ترانه ...میخورد بر بام خانه ...به به

 

گهرهای زیبای باران

گهرهای زیبای باران

صدای باران در جنگل بارش باران در جنگل و طبیعت بسیار زیباست.صدای باران در بین شاخ و برگ درختان شنیدن دارد.

 

 

بعد از باران از پشت شیشه قطرات زیبای باران در انعکاس آبی آسمان

 

 

 

 

 

آهنگ باران

بانوی جوان در حال نواختن آهنگ زیر باران

 

باران نشسته پشت بام

 

غرق در باران بر روی پشت بام

 

بین باران و دریا

حس بی نظیر شناور شدن بین باران و دریا

 

 

 

 

قدم زدن در باران

قدم زدن زیر باران با چتر قرمز و بوی باران و صدای قدم ها در خیابان خیس و سرد

انعکاس نور باران

 

انعکاس نور در هوای تمیز بارانی از پشت شیشه

پس از باران معجزه طبیعت پس از باران

 

باران بر شاخه های پیر

قطرات باران بر روی شاخه های درختان چشمک زنان و درخشان

 

باران جان دوباره طبیعت و معجزه بی نظیر عالم هستی 

تپش قلب ابرها برای آمدن باران واقعا زیباست

باران جلوه زیبای مهربانی پروردگار است

 


کپی

  • 1395/11/02
  • 16495
  • 12
تبلیغات متنی آبشاری
پارس هاست

لذت خرید اینترنتی

متفاوت بادیگران

 

 

 

 

 

 

 

 

تبلیغات متنی