طنز و لبخند

160831124037 samsung gear s3 780x439

طنز بی نظیر اختلاس با دوتاهویج

در سال های اخیر بحث اختلاس در کشور بسیار داغ شده و هر دم از این باغ بری می رسد. از رییس کل بانک مرکزی تا مقامات دولتی گرفته تا...

4345

الو ببین طنز یارانه آخر خنده

آی تی بوشهر:الو ببین طنز یارانه آخر خنده کلیپ انیمیشن بسیار زیبا و طنزآلود از مجموعه الو ببین از وضعیت یارانه در جامعه دیدن این کلیپ انتقادی و بسیار جذاب...