از سایت IB3.ir (متفاوت با دیگران) راضی هستید؟

لطفا نظر خود را در مورد وب سایت آی بی تری بفرمایید:

نظرات شما در پیشبرد اهداف سایت بسیار موثر خواهد بود.

 87%بلی کاملا راضی هستم (200 رأی دهنده)
3%خیر راضی نیستم (6 رأی دهنده)
7%تازه آشنا شدم (17 رأی دهنده)
3%کلا از همه چیز ناراضی هستم (6 رأی دهنده)
کل آراء 229

پنج نظرسنجی اخیرآی بی تری سایت متفاوت بادیگران - ib3.ir

تبلیغات متنی