از سایت IB3.ir (متفاوت با دیگران) راضی هستید؟

لطفا نظر خود را در مورد وب سایت آی بی تری بفرمایید:

نظرات شما در پیشبرد اهداف سایت بسیار موثر خواهد بود.

 90%بلی کاملا راضی هستم (153 رأی دهنده)
2%خیر راضی نیستم (4 رأی دهنده)
6%تازه آشنا شدم (11 رأی دهنده)
1%کلا از همه چیز ناراضی هستم (2 رأی دهنده)
کل آراء 170

پنج نظرسنجی اخیرآی بی تری سایت متفاوت بادیگران - ib3.ir

تبلیغات متنی