متفاوت با دیگران - ib3.ir آی بی تری: آرژانتین

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

ریکلمه افسانه ای ،سلطان ضربات ایستگاهی

موضوعات : آرژانتین, ویدئو

آی تی بوشهر:  ریکلمه افسانه ای ،سلطان ضربات ایستگاهی

گلچینی از بهترین ضربات ایستگاهی خوآن رومن ریکلمه

خوشحالی بعد از گل ریکلمه

در جهان فوتبال از گذشته تا کنون بازیکنان زیادی آمده اند و رفته اند و چهره های شاخص فراوانی به این عرصه پا گذاشته اند.

ادامه مطلب

تبلیغات متنی