تصاویر حیرت انگیز استتار حیوانات طبیعت

موضوعات : تصویر, خلاقیت

با تماشای این تصاویر حیرت انگیز به عظمت خالق یکتا پی خواهید برد و سجده شکر به جای خواهید آورد!

این شما و این تصاویر خاص معجزات زنده در طبیعت:

[divide icon="square" color="#1e73be"]

استتار آهو در کوهها

[divide icon="square" color="#1e73be"]

استتار شیر در بیشه

[divide icon="square" color="#1e73be"]

سلطان استتار جغد

[divide icon="square" color="#1e73be"]

استتار اسب شیطان

[divide icon="square" color="#1e73be"]

مار در بین ماسه های گرم

[divide icon="square" color="#1e73be"]

خروج مار از استتار

[divide icon="square" color="#1e73be"]

استتار ببر در نیزار

[divide icon="square" color="#1e73be"]

استتار حشره چمنی روی درخت

[divide icon="square" color="#1e73be"]

تخم بلدرچین استتار در زمین

[divide icon="square" color="#1e73be"]

استتار پروانه زیبا

[divide icon="square" color="#1e73be"]

استتار چندش آور

[divide icon="square" color="#1e73be"]

میمون زرد زیبا

[divide icon="square" color="#1e73be"]

پلنگ تیزچنگ در بیشه زار

[divide icon="square" color="#1e73be"]

جغد شاخدار درختی

[divide icon="square" color="#1e73be"]

مار سبز گیاهی

[divide icon="square" color="#1e73be"]

پرنده در بین میوه درختان

[divide icon="square" color="#1e73be"]

استتار خاکستری پروانه

[divide icon="square" color="#1e73be"]

سلطان استتار جغد

[divide icon="square" color="#1e73be"]

استاد استتار آفتاب پرست

[divide icon="square" color="#1e73be"]

استتار عنکبوت

[divide icon="square" color="#1e73be"]

استتار شاهین بوشهر

[divide icon="square" color="#1e73be"]

آخوندک بنفش در گلها

[divide icon="square" color="#1e73be"]

استتار جادویی جغد

[divide icon="square" color="#1e73be"]

پروانه بال زیبا

[divide icon="square" color="#1e73be"]

استتار طوطی سبزک

[divide icon="square" color="#1e73be"]

این تصاویر زیبا انسان را به فکر فرو می برد!

دلیل همسانی حیوانات و پرندگان و حتی حشرات با محیط پیرامون خود چیست؟

آیا موجودیت این حیوانات از طبیعت پیرامون خود بوده است؟

استتار حیوانات هم برای دفع خطر و امنیت و هم برای ایجاد خطر و شکار  کاربرد دارد!

[divide icon="square" color="#1e73be"]

این تصاویر شعر زیبایی را در ذهن متبادر می کند:

 پرسیدم این همه حرف از معجزه معجزه کو معجزه ندا رسید از آسمان یافت کن در این جهانچیزی به غیر از معجزهاعضای همه وجودت مگر معجزه نیستروح و جسم و تاروپودت مگر معجزه نیستپیدایش آفرینش مگر معجزه نیستدنیا و آسمون و زمینش مگر معجزه نیستبیدار شو بیدار شو ای مانده در خوابهوشیار شو هوشیار شو ای گوهر ناب

یا ستار العیوب

[divide icon="square" color="#1e73be"]


  • 27
  • 1395/11/13
  • 2770
  • 10 نظر

تبلیغات متنی